Operační program Doprava

13.5.2024
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.9 Stáhnout soubor pdf (7,99 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.9 platná od května 2024.
Příloha - Přílohy k PPŽP ver. 2.9
1.9.2023
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.8 Stáhnout soubor pdf (11,66 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.8 platná od září 2023.
Příloha - Přílohy k PPŽP ver. 2.8
12.6.2023
Závěrečná zpráva - Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2019–2022 Stáhnout soubor pdf (3,13 MB)

Komunikační aktivity jsou nedílnou součástí implementace regionální politiky EU v rámci Operačního programu Doprava (dále i OPD). Komunikační aktivity hrají důležitou roli při implementaci programu, protože umožňují informovat veřejnost, zúčastněné strany a další subjekty o cílech, opatřeních a výsledcích programu. Tyto aktivity pomáhají budovat povědomí o programu, podporovat transparentnost a zapojení veřejnosti, a zajišťují efektivní komunikaci mezi správcem programu a příjemci financování.
4.5.2023
Hodnocení vlivu Operačního programu Doprava 2014–2020 na rozvoj vybraných aglomerací Stáhnout soubor pdf (8,26 MB)

Předmětem hodnocení jsou dopady způsobené celkem 78 projekty v těchto pěti hodnocených aglomeracích: Brněnská metropolitní oblast, Hradecko-pardubická aglomerace, Jihlavská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Plzeňská aglomerace.
Závěrečná zpráva - Závěrečná zpráva - aglomerace
Příloha 1 - Manažerské shrnutí
Příloha 2 - Executive summary
Příloha 3 - Shrnutí pro odbornou veřejnost
Příloha 4 - Brněnská metropolitní oblast
Příloha 5 - Hradecko-pardubická aglomerace
Příloha 6 - Jihlavská aglomerace
Příloha 7 - Olomoucká aglomerace
Příloha 8 - Plzeňská aglomerace
Příloha 14 - Tabulka závěrů a doporučení
24.2.2023
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.7 Stáhnout soubor pdf (9,54 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.7 platná od února 2023
Příloha - Přílohy k PPŽP ver. 2.7
14.12.2022
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.6 Stáhnout soubor pdf (9,54 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.6 platná od prosince 2022.
Příloha - Přílohy k PPŽP ver. 2.6
1.8.2022
Parametry výzev OPD3 pro městskou drážní dopravu.pdf Stáhnout soubor pdf (210 KB)

Aktualizace parametrů plánovaných výzev OPD3 pro oblast infrastruktury městské drážní dopravy. Verze ze dne 26. 7. 2022.
19.7.2022
dulezite_povinnosti.pdf Stáhnout soubor pdf (460 KB)
7.6.2022
Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek Stáhnout soubor pdf (454 KB)

Řídicí orgán informuje žadatele a příjemce o uveřejnění metodického stanoviska expertní skupiny MMR k problematice dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.
16.2.2022
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.5 Stáhnout soubor pdf (9,03 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.5 platná od 16. února 2022
Příloha - Přílohy k PPŽP ver. 2.5
31.1.2022
Návrh Programového dokumentu Operačního programu Doprava (OPD) pro nové programové období 2021–2027, leden 2022 Stáhnout soubor pdf (1,57 MB)

Návrh Programového dokumentu Operačního programu Doprava (OPD) pro nové programové období 2021–2027, který byl vložen do systému SFC2021. Tato verze bude sloužit jako základ pro formální dialog s Evropskou komisí (EK).
Příloha - Strategická východiska a dokumenty
17.1.2022
Vymezení projektu drážní infrastruktury OPD3 Stáhnout soubor pdf (83 KB)

Věcné vymezení podporovaných projektů drážní infrastruktury MHD. Verze ze dne 12. 1. 2022
3.1.2022
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, verze 2.4 Stáhnout soubor pdf (10,48 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.4 platná od 1. ledna 2022
Příloha - Přílohy k PPŽP ver. 2.4
9.12.2021
Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 Stáhnout soubor pdf (626 KB)

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 slouží v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD) jako osnova pro plnění povinnosti hodnocení. Hodnocení operačního programu je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 54 až 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.
8.11.2021
Programový dokument OPD 2021-2027 Stáhnout soubor pdf (3,97 MB)

Vládou schválený (5. 11. 2021) návrh Programového dokumentu Operačního programu Doprava (OPD) pro nové programové období 2021–2027. Jako strategický cíl si Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Celkově bude k dispozici pro daný rozvoj 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.
12.8.2021
Závěrečná zpráva evaluace specifického cíle 1.1 OPD 2014–2020 a doporučení přípravy OPD 2021–2027 Stáhnout soubor pdf (688 KB)

Vyhodnocení plnění specifického cíle 1.1 Operačního programu Doprava 2014–2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021–2027
Příloha 1 - Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost
Příloha 2 - Vyhodnocení dílčích EO 1.1–1.3
Příloha 3 - Vyhodnocení dílčích EO 2.1–2.3
Příloha 4 - Seznam projektů
Příloha 5 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 1.1
Příloha 6 - Videoprezentace k hodnocení aspektů
Příloha 7 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 1.1 – ve verzi pdf
První  Předchozí         1 stránka ze 8          Další  Poslední