Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzvy č. 66 - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - překladiště kombinované dopravy

Výzvy č. 66 - Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - překladiště kombinované dopravy

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 - Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy (24.8.2018)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Kritéria výběru projektů OPD SC 1.3 (6.8.2018)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor právního aktu (verze srpen 2018)
Specifické podmínky programu veřejné podpory (24.8.2018)
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (24.8.2018)
Upřesnění požadovaných příloh žádosti (24.8.2018)

Dne 1.10.2018 byla vydána aktualizace Metodické příručky pro hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti multimodální dopravy (příloha č. 10 žádosti o podporu) - více zde, odkaz pro přímé stažení zde.

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu 66 (verze ze 4. 9. 2018)

Kontakty pro více informací:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Ivan Novák, CSc., tel. 225 131 043, e-mail: ivan.novak@mdcr.cz

Ing. Jiří Kalenský, tel. 225 131 125, e-mail: jiri.kalensky@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová, tel.: 225 131 177, e-mail: jana.melenova@mdcr.cz