Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 34 - Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení bezpečnosti plavby

Výzva č. 34 - Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení bezpečnosti plavby

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 - Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení bezpečnosti plavby (18.8.2017)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Specifické podmínky programu veřejné podpory Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy (18.8.2017)
Kritéria výběru projektů OPD SC 1.5 - Modernizace plavidel vnitrozemské nákladní vodní dopravy (10.5.2017)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu - výzva 34 (18.8.2017)
Vzor právního aktu - podmínky čerpání prostředků (18.8.2017)

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (2017-09-30)
Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu  


Kontakty pro více informací:

Pro zasílání dotazů lze použít jednotný kontaktní e-mail: plavidla@opd.cz     nebo je možné kontaktovat přímo následující kontaktní osoby:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D., tel. 225 131 343, e-mail: evzen.vydra@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Eva Mikulová, tel.: 225 131 625, e-mail: eva.mikulova@mdcr.cz