Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu

Výzva 28 - SC 1.5 - Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 - železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu (2017-06-30)
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD
Specifické podmínky výzvy (2017-06-30)
Upřesnění požadovaných příloh žádosti (2017-06-30)
Vzory vybraných příloh žádosti o podporu (2017-06-30)
Dokumentace programu ŽKV č. 127 65 (srpen 2015)
Kritéria výběru projektů SC1.5 ŽKV (schváleno MV OPD 2017-05-16)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor právního aktu - Podmínky čerpání prostředků (2017-06-30)  
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (2017-07-17)  

Související dokumenty:
VZOR – Projevení relevantního zájmu o sjednání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (2017-05-29)
Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu
Žádost o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Identifikace vlastnické struktury žadatele a čestné prohlášení o skutečném majiteli

Kontakty pro více informací:
Pro zasílání dotazů lze použít jednotný kontaktní e-mail: zkv@opd.cz nebo je možné kontaktovat přímo následující kontaktní osoby:

Odbor veřejné dopravy (O 190 MD):
Ing. Jan Přikryl, tel. 225 131 210, e-mail: jan.prikryl@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Bc. Ondřej Benák, tel. 225 131 147, e-mail: ondrej.benak@mdcr.cz