Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)

Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)

Kontakty pro více informací:
Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Lukáš Soukup, tel. 225 131 601, e-mail: lukas.soukup@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Eva Mikulová, tel.: 225 131 625, e-mail: eva.mikulova@mdcr.cz