Operační program Doprava

Operační program Doprava » Fotosoutěž OPD
Zajímá Vás doprava a vše kolem ní?
Fotíte rádi?

Řídicí orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje druhý ročník fotografické soutěže na téma

Najdi projekt OPD


Začínáme už 1. dubna

1. místo – poukaz na nákup zboží v e-shopu v hodnotě max. 15 000 Kč
2. místo – poukaz na nákup zboží v e-shopu v hodnotě max. 10 000 Kč
3. místo – poukaz na nákup zboží v e-shopu v hodnotě max. 5 000 Kč

O soutěži

TÉMA FOTOSOUTĚŽE: „NAJDI PROJEKT OPD“
Řídicí orgán Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) vyhlašuje druhý ročník fotografické soutěže na téma „Najdi projekt OPD“, který bude zahájen 1. dubna 2019.

Prostřednictvím této soutěže se snažíme motivovat širokou veřejnost, aby se více zajímala o projekty OPD, které se nacházejí na celém území České republiky. Chceme, aby se široká veřejnost seznámila s projekty výstavby dopravní infrastruktury financované prostřednictvím podpory z Evropské unie. Občané mají možnost zachytit v digitální podobě realizované projekty OPD 2014–2020 či OPD 2007–2013 na celém území ČR. Své objektivy mohou zaměřit na silniční, železniční či jiné projekty, jejichž přehled mohou nalézt na výše uvedených odkazech.Jak se přihlásit?

Do soutěže se mohou přihlásit občané od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 tím, že níže vyplní připravený registrační formulář, kam současně nahrají své soutěžní fotografie s názvem a popisem.

Přihlášené fotografie soutěžících, kteří splní všechny požadavky, budou následně předány odborné porotě, která zhodnotí především spojitost s vyhlášeným tématem, úroveň zpracování a nápaditost fotografie. Porota vybere tři nejlepší fotografie, jejichž autorům bude předána hodnotná cena v podobě poukazu na pořízení vybraného zboží do max. výše hodnoty dle umístění výherce. Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech fotografické soutěže níže. Vítězné fotografie budou prezentovány na webových stránkách Opd.cz a zároveň budou případně všechny fotografie sloužit k různým propagačním účelům OPD.

Technické požadavky na fotografie

Do soutěže se přijímají pouze fotografie v tiskové kvalitě – možnost formátu je JPG, TIF, PNG či RAW. Velikost fotografie musí být alespoň 3 MB u barevných fotografií a u černobílých alespoň 1,5 MB (technická kvalita snímků je důležitá pro případné další grafické zpracování). Do soutěže je možné zasílat fotografie černobílé i barevné.

Pravidla fotografické soutěže „Najdi projekt OPD“Registrační formulář

Všechna pole registračního formuláře jsou povinnými údaji a musí být vyplněna.

Soutěžící nebo zákonný zástupce

 
 
 

Bydliště

 
 
 
 

Informace o projektu

 
 
 

Fotografie

 

Nejsem zaměstnancem Ministerstva dopravy ČR ani moji příbuzní
Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s pravidly soutěže a dále k jejich použití za účelem propagace projektů OPD v souladu s povinností publicity (zejména umístění na webu, prezentace na fotografické výstavě nebo ve fotoknize aj.) v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Současně se soutěžící zavazuje neposkytnout fotografie k použití za obdobným účelem jinému subjektu.
Soutěžící svojí účastí v soutěži prohlašuje, že si je vědom, že získané fotografie (vč. uvedení jména a příjmení autorů fotografií) bude ŘO OPD z titulu publicity OPD případně využívat pro další propagaci projektů OPD 1 a OPD 2, tj. za účelem splnění své právní povinnosti, a že v souladu s nařízením EP a Rady 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, bude zpracovávat a uchovávat osobní údaje poskytnuté v rozsahu dle podmínek soutěže pořadateli soutěže, a to výhradně v souvislosti se soutěží, zejména za účelem vyhodnocení soutěže a následně zveřejnění výsledků vyhodnocení soutěže na webových stránkách pořadatele (uvedení jména, příjmení autora vítězných fotografií), resp. v souvislosti s povinností publicity OPD, a to od registrace v soutěži po dobu trvání OPD 2.