Operační program Doprava

Publicita

Povinnosti, které se týkají publicitní činnosti, vycházejí jak z povinného minima vyplývajícího z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 115 a násl., tak z povinností vyplývajících z jiných závazných (Pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 16) a doporučujících (Manuál Jednotného vizuálního stylu) dokumentů.

Dokumenty ke stažení

Loga ke stažení

GENERÁTOR povinných nástrojů publicity