Operační program Doprava

Operační program Doprava » Pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů určenými na komunikační aktivity – Volby 2017

Pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů určenými na komunikační aktivity – Volby 2017

Vzhledem k blížícím se podzimním volbám připomínáme ustanovení Metodického pokynu pro publicitu, kap. 6 Základní pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů v oblasti publicity, bod. 3. Omezování politických vlivů:

„…Komunikace ESI fondů není propagací politických stran a primárně ani jejich představitelů. Finanční prostředky ani nástroje určené pro komunikaci ESI fondů se nesmí používat při volebních kampaních. V období devadesáti kalendářních (90) dnů před konáním voleb do obecních zastupitelstev, krajských zastupitelstev, Senátu PSP ČR a Poslanecké sněmovny ČR a Evropského parlamentu, se výslovně nesmí v komunikačních aktivitách hrazených z ESI fondů používat fotografické ani audiovizuální zobrazování politických osob či vystupování politických osob na akcích pro širokou veřejnost…“

Výše uvedené pravidlo začne platit dne 22. 7. 2017.