Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změna výzev č. 74 a č. 75

Změna výzev č. 74 a č. 75

V návaznosti na doporučení Auditního orgánu MF ohledně problematiky střetu zájmů (dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) přistoupil Řídicí orgán OPD k dílčímu upřesnění dokumentace u aktuálně vyhlášených výzev č. 74 (pořizování přepravních jednotek kombinované dopravy) a č. 75 (vybavování ETCS jednotkami).

V obou případech bylo upřesněno čestné prohlášení v rámci specifických podmínek příslušného programu veřejné podpory, a to ve vazbě na požadavky zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

V rámci výzvy č. 75 pak dále došlo v rámci specifických podmínek také k upřesnění informací ohledně podávání žádostí o podporu na vybavení vozů palubními jednotkami ETCS u nových kolejových vozidel. Konkrétně se jedná o způsobu dokládání registrace vozidel v NVR, dokládání průkazu způsobilosti a vyčíslení způsobilých výdajů na pořízení a instalaci zařízení ETCS.

Upravené dokumenty jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých výzev: