Operační program Doprava

Operační program Doprava » Severní obchvat Opavy je kompletní a v plném provozu

Severní obchvat Opavy je kompletní a v plném provozu

V úterý 12. září 2023 byla otevřena západní část severního obchvatu Opavy na silnici I/11. Nová stavba navazuje na východní část, která byla zprovozněna v roce 2019. Severní obchvat Opavy je tím kompletní a může plně sloužit všem řidičům. Jeho výstavba, která trvala tři roky, byla podpořena Operačním programem Doprava, a to konkrétně prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 1,189 miliard korun.

„Pozornost veřejnosti se obvykle zaměřuje na výstavbu dálnic. Pro zlepšení života v mnoha obcích jsou ale často důležitější obchvaty měst. Aktuálně je rozestavěno 92,4 km silnic I. třídy, což jsou z velké části právě obchvaty. Díky kompletnímu severnímu obchvatu Opavy z nich nyní odečteme 5,1 km, což je pro Opavany nepochybně dobrá zpráva,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „Díky rekordním rozpočtům SFDI tím ale dobré zprávy nekončí. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 85,4 km dálnic a silnic I. třídy, které se brzy začnou stavět.“

„Dokončení severního obchvatu přinese výraznou úlevu centru Opavy, kde každý den projíždí téměř 16 tisíc vozidel. Ve městě se zásadním způsobem zvýší plynulost a bezpečnost dopravy, méně automobilů přinese obyvatelům snížení hluku a lepší životní prostředí. Dále také probíhá příprava dalších, tentokrát jižních částí obchvatu,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby bylo osm mostů, dvě okružní a jedna mimoúrovňová křižovatka. Kilometr dlouhá spojka silnic I/11 a I/57 byla realizována se stoupacím pruhem.
Severní obchvat OpavySeverní obchvat Opavy

Foto: ŘSD