Operační program Doprava

Operační program Doprava » REGIOSTARS 2023 - soutěž Evropské komise o nejlepší projekt

REGIOSTARS 2023 - soutěž Evropské komise o nejlepší projekt

Byl odstartován letošní ročník soutěže Evropské komise o nejlepší projekt - REGIOSTARS


Termín podávání přihlášek je do 31. května 2023.

REGIOSTARS 2023

Základní informace o letošním ročníku:

Konkurenceschopná a chytrá Evropa

Kategorie 1 se zaměřuje na projekty na podporu cíle 1, tedy dosažení konkurenceschopného a konkurenceschopného trhu inteligentní Evropy prostřednictvím podpory inovativní a inteligentní hospodářské transformace a regionálních informačních a komunikačních technologií.
 

Zelená Evropa

Kategorie 2 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 2, dosáhnout zelené a odolné Evropy podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, zelené a modré investice, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, prevenci a řízení rizik, a udržitelná městská mobilita.
 

Propojená Evropa

Kategorie 3 se zaměřuje na projekty na podporu cíle politiky 3 s cílem zlepšit mobilitu a konektivitu.
 

Sociální a inkluzivní Evropa

Kategorie 4 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 4 s cílem dosáhnout sociálnější a inkluzivnější Evropy implementací Evropského pilíře sociálních práv.
 

Evropa blíže občanům

Kategorie 5 se zaměřuje na projekty na podporu Cíle politiky 5 na podporu udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ.
 

Téma roku 2023 – Evropský rok dovedností

Kategorie 6 je věnována Evropskému roku dovedností 2023. Evropská unie se zaměřuje na posílení zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a rovněž na rozvoj nástrojů pro inteligence dovedností.


  • Přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů.
  • Přílohou přihlášky musí být schválení (endorsement letter) od řídicího orgánu.
Vyhlášení soutěže se uskuteční 15. listopadu 2023 v Ostravě v rámci jednání INFORM EU Network.