Operační program Doprava

Operační program Doprava » Průzkum komunikace ŘO OPD v období 2019–2022

Průzkum komunikace ŘO OPD v období 2019–2022

Ve dnech 6. až 15. března 2023 probíhá dotazníkové šetření, které si klade za cíl vyhodnotit kvalitu komunikace Řídicího orgánu Operačního programu Doprava v období 2019–2022. Cílem komunikačních aktivit pro veřejnost je především informovat o projektech OP Doprava a jejich realizaci, včetně zvýšení pozitivního vnímání EU.

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku: Komunikace Operačního programu Doprava.

Váš názor je pro nás důležitý a poslouží ke zdokonalení komunikačních aktivit.

Vaše OPD.