Operační program Doprava

Operační program Doprava » Obchvat Karviné na silnici I/67 začne sloužit motoristům už v červenci

Obchvat Karviné na silnici I/67 začne sloužit motoristům už v červenci

Obchvat u města Karviná, jenž je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 1,091 miliard korun prostřednictvím OP Doprava, začne letos v červenci sloužit veřejnosti. Vybudování nové přeložky na silnici I/67 pro tranzitní dopravu, která projíždí ve směru Český Těšín – Bohumín – Ostrava, významným způsobem uleví jak obyvatelům města, tak i řidičům.

Nově vybudovaný obchvat města odlehčí především stávajícímu průtahu Karviné. Řidiči to pocítí díky komfortnějšímu způsobu jízdy, který bude plynulejší, bez zastavování na křižovatkách a bez pohybu pěších obyvatel na průtahu. Odstraněním průjezdu přes město řidiči uspoří nejen pohonné hmoty, ale především čas strávený za volantem. Na dnešním průtahu městem silnice I/67 je několik světelných řízených křižovatek, kde dochází k neustálým rozjezdům a brzdění vozidel. Dnes činní celková délka průtahu města okolo 4 000 metrů. Nový obchvat však bude až o 1 000 metrů kratší. I obyvatelé města ocení nižší intenzitu dopravy, neboť dojde ke snížení hlukové a exhalační zátěže a především se zvýší bezpečnost v okolí průtahu.

Trasa I/67 je součástí plánovaného systému komunikační kostry okresu Karviná, která bude v době do vybudování tahu S11 nadále tvořit jeden z nejvýznamnějších páteřních komunikačních tahů okresu. Řešení problematiky koncepce silniční sítě v zájmové oblasti Karviné úzce souvisí s územním plánem města i celé ostravské aglomerace. 
Obchvat KarvinéObchvat KarvinéObchvat KarvinéObchvat KarvinéObchvat KarvinéObchvat Karviné
Foto: ŘSD