Operační program Doprava

Operační program Doprava » Jízda mezi Plzní a Klatovy bude pohodlnější

Jízda mezi Plzní a Klatovy bude pohodlnější

V pondělí 25. září 2023 byla zprovozněna přeložka silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci, jejíž součástí jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a osm mostů. Zprovozněný úsek na rychlostní komunikace na hlavní trase Plzeň – Klatovy byl podpořen Operačním programem Doprava, a to konkrétně prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou vyšší než 1,051 miliardy korun.

„Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké nákladní dopravy. Hotová přeložka zrychlí dopravu mezi Plzní a Přešticemi a řidiče jistě potěší, že se zde bude jezdit rychlostí 110 km/hod. Od hluku a exhalací se uleví i místním občanům. Silnice, kterou dnes otevíráme, je totiž současně obchvatem Horní Lukavice, kterou projíždělo zhruba 20 tisíc vozidel denně,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Zprovozněním přeložky dochází ke zkapacitnění více než šesti kilometrů silnice I/27, kde každý den projede téměř 17 tisíc vozidel, na čtyřpruhovou kategorii. Dochází tedy k prodloužení stávajícího plzeňského přivaděče k dálnici D5, kde bude nyní doprava bezpečnější a plynulejší. Na silnici I/27 dále budujeme obchvat Klatov, který bude zprovozněn v příštím roce a ve vysoké fází přípravy již máme také obchvat obce Přeštice,“ doplnil generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.
Silnice I/27 - ŠloviceSilnice I/27 - ŠloviceSilnice I/27 - ŠloviceSilnice I/27 - Šlovice

Foto: ŘSD